Wanneer u ervoor kiest een medewerker met een uitkering in dienst te nemen, zijn er subsidies en regelingen om het voor u eenvoudiger én aantrekkelijker te maken. Onderstaande informatie komt van Werkplein Twente. Meer weten over de mogelijkheden in Hof van Twente? Neem contact op met Anne-Marie Quinten.

Een aantal van deze subsidies en regelingen:

 1. Proefplaatsing

  Een proefplaatsing houdt in dat een kandidaat een aantal maanden op proef werkt bij uw bedrijf. In die periode behoudt de kandidaat de uitkering. Tijdens de proefperiode ervaart zowel u als de kandidaat of de samenwerking bevalt. Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat u bij goed functioneren minimaal een contract van zes maanden aanbiedt.

 2. Loonkostensubsidie / loonkostendispensatie

  Iemand met verminderde arbeidsproductiviteit kan niet altijd evenveel werk verzetten als iemand zonder die beperking. Als u iemand met een structurele of tijdelijke arbeidsbeperking in dienst neemt, betaalt u alleen de loonwaarde: wat deze persoon kan doen op een bepaalde werkplek. U betaalt de werknemer voor de gewerkte uren het geldende cao-loon of minimaal het wettelijk minimumloon. De overheid compenseert u of de werknemer in het verschil.

 3. Premiekorting

  Voor jongeren, 56-plussers, arbeidsgehandicapten en personen die zijn opgenomen in het Landelijk Doelgroep Register kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. De hoogte van de premiekorting is per 1-1-2016 gewijzigd. De maximale kortingen liggen tussen €2.000 en €7.000 per jaar en kunnen één of drie jaar worden toegepast.

 4. Begeleiding op de werkplek

  Een deel van de mensen met een beperking heeft extra begeleiding nodig om het werk uit te kunnen voeren. Een (interne) jobcoach geeft die begeleiding. Als uw werknemer een structurele beperking heeft en continue ondersteuning nodig heeft, is een jobcoach via Werkplein Twente beschikbaar.

 5. No-riskpolis

  Met de no-risk polis loopt u als werkgever minder financieel risico. De no-riskpolis is een regeling waarbij UWV een groot deel van de ziektewetuitkering betaalt voor werknemers met een ziekte of een handicap.

 6. Werkplekvoorzieningen

  Wanneer u als werkgever iemand aanneemt met een ziekte of een handicap, kan het zijn dat er aanpassing nodig is van het werk of de werkplek. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT of meubilair. Dit breng extra kosten met zich mee. Gaat om niet-meeneembare aanpassingen, dan kunt u als werkgever een vergoeding aanvragen.

Meer weten over de mogelijkheden in Hof van Twente?

Heeft u recht op premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie?

Met deze calculator van de Rijksoverheid berekent u in maximaal zeven stappen de (op de situatie van de werknemer afgestemde) hoogte van deze financiële tegemoetkomingen voor de komende jaren. Weet u niet zeker of u recht heeft op een premiekorting, het LIV of loonkostensubsidie maak dan gebruik van de regelhulp:  www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator/

Voer uw zoekterm in gevolgd door een Enter