Op 1 november zijn we op werkbezoek geweest bij Baanbrekend Landschap in Enter. Dit is een samenwerking tussen Landschap Overijssel, gemeente Wierden en gemeente Hof van Twente om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar duurzaam werk. Wethouder Pieter van Zwanenburg kreeg samen met collega’s van verschillende afdelingen van gemeente Hof van Twente een rondleiding en presentatie over het initiatief.

Samenwerken in het landschap

Landschap Overijssel wilde graag iets doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn hierover in contact gekomen met de gemeente Wierden die hetzelfde idee had. Samen hebben zij een pilot opgestart met 7 deelnemers. Het idee was om 4 dagen in de week deelnemers aan het werk te zetten in het landschap met een goede voorman erbij; die aanstuurt en meewerkt. Dit onder begeleiding van een coach. Deze pilot was erg succesvol. 6 van de 7 deelnemers kwamen al snel aan het werk. Zo’n 40 % van de deelnemers komt aan het werk in het groen, de rest in bijvoorbeeld een technisch of praktisch beroep. Het werk waar deelnemers naar uitstromen hoeft dus niet in het groen te zijn.

Het begint bij de basis

Om deelnemers te laten uitstromen naar duurzaam werk moet de basis goed zijn. Denk hierbij aan ritme, goede voeding, sociale contacten en werken aan een stukje eigenwaarde. Dit wordt allemaal meegenomen in het traject. Maar ook statushouders die moeten leren hoe de werkcultuur in Nederland is en de Nederlandse taal moeten verbeteren komen in aanmerking.

Om deel te kunnen nemen aan Baanbrekend Landschap hoef je geen opleiding of niveau te hebben. Het is vooral van belang dat je fysiek werk kunt doen. Het werk kan lichamelijk zwaar zijn. Naast met jezelf bezig zijn, leer je ook een vak. Zo zijn er mogelijkheden om diverse certificaten te halen. Denk hierbij aan VCA (veiligheid, gezondheid en milieu), motorzaag of bosmaaien.

Het werk dat gedaan wordt is ‘extra werk’. Het is werk dat anders niet gedaan wordt. Er wordt dus geen werk overgenomen van aannemers, sociale werkplaatsen of plantsoenendiensten. Dit wil niet zeggen dat deelnemers aan het traject geen goede krachten hiervoor zouden zijn. Het werk dat met Baanbrekend Landschap wordt gedaan is werk om het landschap te versterken. Daarnaast worden mensen gelukkig van natuur! De natuur en mensen geven elkaar de hand; ze versterken elkaar.

Waterzuivering Enter

Een voorbeeld van een project waar op dit moment gewerkt wordt, is het project waar we uitgenodigd zijn. Bij de voormalige waterzuivering in Enter is al jaren niets gebeurd. Deelnemers gaan hier letterlijk met een zaag en een schaar doorheen. Nu zijn er wandelroutes en is het een soort van park geworden.

Pilot

In de eerste pilot was Baanbrekend Landschap een traject van 20 weken. Inmiddels is de pilot doorontwikkeld en wordt er gekeken naar wat iemand nodig heeft en wordt het traject daarop aangepast. In de eerste week is de ervaring dat mensen vooral conditie opdoen. Deelnemers die het goed hebben gedaan, hebben waarschijnlijk spierpijn aan het eind van de week. Doordat deelnemers de hele dag buiten zijn, zijn ze ’s avonds vaak moe (maar voldaan). Binnen 3 a 4 weken zie je de conditie omhoog gaan. Daarnaast is het werken soms een moment van bezinning en een mogelijkheid om na te denken over wat iemand wil of leuk vind. De coach kijkt dan samen naar de mogelijkheden van stages, werkervaringsplekken of een opleiding.

Deelnemers uit Hof van Twente

Op het moment doen drie werkzoekenden uit Hof van Twente mee aan Baanbrekend Landschap. Dit zijn allemaal mensen die een langere tijd in de uitkering zitten en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door mee te doen aan dit traject worden ze gecoacht in de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt aan hun gezondheid en om weer in een arbeidsritme te komen. Het is mooi om te zien dat deze deelnemers opbloeien door weer onderdeel van een team te zijn.

aan het werkserieus verhaalWethouder van Zwanenburg in gesprekSamen het bos inkruiwagen

Voer uw zoekterm in gevolgd door een Enter