Het aantal mensen dat aan het werk is, is weer gestegen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Hof van Twente Index.

Van de mensen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar is 69,1%, de netto arbeidsparticipatie. Hiermee scoort Hof van Twente hoger in vergelijking met Twente en Nederland. Verhoging van de arbeidsparticipatie is een van de doelen van de Sociaal-economische visie van Hof van Twente.

De beroepsbevolking in Hof van Twente wordt wel ouder. De groep 25-45 jarigen wordt kleiner en de groep 45-75 jarigen groter. Dit zien we regionaal en landelijk ook gebeuren. De afgelopen twee jaar is het aandeel middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking toegenomen. Was in 2016 nog ongeveer vier op de tien middelbaar opgeleid, in 2018 is dat opgelopen naar vijf op de tien. Het aandeel met een laag onderwijsniveau is tussen 2016 en 2018 gelijk gebleven in Hof van Twente.

 

Voer uw zoekterm in gevolgd door een Enter